اخبار و مقالات

شاخص بورس امروز اصلاح میشود؟

تهران - ایرنا - رشد بی‌سابقه این روزهای بازار سهام و نزدیک شدن شاخص بورس به کانال یک میلیون واحد که از نظر بیشتر فعالان بازار به عنوان کانال مقاومت در بازار محسوب م...

در صورتی که قوانین جدید بازار پایه اجرایی شود چه دستاوردهایی در روند معاملات بازار پایه خواهد داشت

بر اساس قوانین وضع شده در خصوص بازار پایه فرابورس از این پس سهم هاحداقل یک روز در هفته کشف قیمت خواهند داشت و در روزهای دیگر تنها بر اساس دامنه نوسان 1 تا 3 درصدی بسته به نوع بازار آنها قابلیت نوسا...

گزارش های امیدوار کننده این روزهای بازار

کاهش نسبی تنش های سیاسی از یک سو . گزارش های امیدوارکننده ای که این روزها از سوی شرکت های پذیرفته شده در بورس منتشر می شود از سوی دیگر باعث می شود،فعالان اصلی بازار سرمایه که عمدتا دارای دیدگاه ب...

بهبود بازار منوط به ثبات شرایط سیاسی

بسم الله الرحمن الرحیم
بازار بورس از ابتدای سال جاری رشد چشمگیری را تجربه نموده به نحوی که شاخص کل بورس اوراق بهادار با بیش از 25 درصد رشد از 179 هزار واحد به 224 هزار و...