دستورالعمل توقف و بازگشایی نمادها

مدیرعامل کارگزاری بانک سامان درباره دستورالعمل توقف و بازگشایی نمادها عنوان کرد که واکنش سهامداران ضامن پایبندی ناشران به دستورالعمل جدید است.


نظرت رو ارسال کن ...

نام و نام خانوادگی
وبسایت
آدرس ایمیل شما
نظر شما