شیوع ویروس کرونا بر سوآوری شرکت های بیمه ای تاثیر مثبت داشت

مصاحبه با چابک آنلاین- اردیبهشت ماه 1399
 

ابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، حمیدرضا مهرآور در گفت و گو با چابک آنلاین گفت: در حال حاضر نظام بانکی و صنعت بیمه از وضعیت خوبی برخوردار هستند، برخی از بانک ها دارای مقادیر ارزی هستند که اگر تسعیر شود سرمایه قابل توجهی را برای آنها می سازد.

وی، در خصوص وضعیت صنعت بیمه هم اینگونه توضیح داد که، شیوع ویروس کرونا منجر به کاهش سفرهای جاده ای در ایام پرتردد نوروز شده که این خود باعث شد تا تصادفات جاده ای به طرز چشمگیری کاهش یابد و به تبع آن حوادث مالی و جانی کم شده و این موضوع برروی سودآوری شرکت های بیمه ای تاثیر مثبت داشته است.

رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ایران با اشاره به شیوه حضور صنعت بیمه در بازار سرمایه، اظهارکرد: شرکت های بیمه ای، از بدنه کارشناسی قوی و خوبی برخوردار هستند و در حال حاضر با توجه به وضعیت مناسب بازار سرمایه، حضور خوبی در بازار دارند.

مهرآور با تاکید به رشد خوب صنعت بیمه و بانک در دوماه گذشته در بازار سرمایه، افزود: رشد گروهای مختلف در بازار بستگی به اتفاقات آینده و تصمیمات دولت که از چه صنعتی حمایت کند دارد زیرا با یک تبصره یا تصویب قانون همانند کاهش نرخ سود بانکی وضعیت بازار تغییر خواهد کرد.

http://www.chabokonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-14/11185-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA


نظرت رو ارسال کن ...

نام و نام خانوادگی
وبسایت
آدرس ایمیل شما
نظر شما